top of page
1111.jpg

השגחה בבית המטופל

אשפוז ביתי הינו אשפוז תחת מעקב רפואי בבית המטופל.

על ידי אשפוז ביתי ניתן לחסוך אשפוזים חוזרים אשר עלולים לגרום מצוקה פיזית ונפשית לחולה.

אצלנו ביד ליד מטפלים בסביבה הביתית של החולה וביחד עם המשפחה והצוות הרפואי והמקצועי ניתן להגיע לתוצאות מיטביים בזמן מינימלי בלי הכאב והקושי באשפוז בבית החולים .

אנו מבינים את הצורך של המשפחה להמשיך את שיגרת החיים ככל האפשר במיוחד כאשר אחד מיקרכם נמצא בבית בתנאי אשפוז וחייב שמירה והשגחה צמודים. אנו ביד ליד נדאג לתת את המענה ההולם והמקצועי לכם וליקרכם בכדי להמשיך את שגרת החיים ככל הניתן במקסימום מקצועיות , המון הבנה ותמיכה .

bottom of page