top of page
medical-assistant-putting-oximeter-on-finger-of-ag-2021-10-26-01-24-12-utc.jpg

השגחה אחרי ניתוח

החשיבות של אחות פרטית לאחר ניתוח להשגחה פרטית בבית המטופל או בבתי חולים הינה קריטית להחלמה. לאחר ניתוח, החולים יכול להיות מבולבל ותשוש יותר, במיוחד אם הוא בגיל מתקדם  או עם מחלות רקע . הסיבות לכך יכולות להיות קשורות להשפעת ההרדמה ולתרופות לשיכוח כאבים. הבלבול והתשישות של החולים יכולים לגרום לחוסר התמצאות, חולשה ואי יציבות וקיים חשש שהדבר יגרום לנזק פיזי או פגיעה בתהליך ההחלמה.

אח או אחות פרטית הם מרכיב מרכזי וחיוניי במקרים שבהם יש עומס במחלקות ואין לצוות יכולת מתן תגובה מהירה או בדיקה שוטפת של צרכי המטופל .

אצלנו ביד ליד נתן את המענה המהיר והחיוני הזה ונצמיד איש צוות מקצועי ליקרכם 24 שעות .

bottom of page