top of page
Untitled-11235.jpg

טיפול סיעודי מקצועי

טפיסת הטיפול הסיעודי המקצועי היא סיפוק טיפול ושירותים חיוניים לתהליך הטיפול על ידי מקצוענים מיומנים בתחום הסיעוד. הטיפול הסיעודי מתבצע במקום מגורים או במסגרת מוסדות בריאות כגון בתי חולים, בתי אבות, מרכזי סיעוד, או בית המטופל.

המטרה העיקרית של הטיפול הסיעודי היא לסייע לאדם לשמור על איכות חיים גבוהה ולשפר את תפקודו היומיומי על פי צרכיו ומגבלותיו הפיזיות והמנטליות. הטיפול מתמקד בסיוע לאדם לשלב תהליכי התאוששות, להתמודד עם מגבלות גופניות או תפקודיות, ולשפר את איכות החיים והרווחה הכללית שלו.

bottom of page